20/09/2017 Tarihinde T.C Ekonomi Bakanlığı – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odamız işbirliğinde Dış Ticaret Semineri Gerçekleşmiştir. İhracat yapan ve yapmak isteyen katılımcılar memnuniyetlerini doldurmuş oldukları anketlerde dile getirmişlerdir.

Gerçekleşen seminer ile

  • Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ,İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
  • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
  • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
  • İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim
  • Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
  • Ülke Masaları- Katar Pazarına İhraç İmkanları

konularından detaylı bir şeklide bilgi aktarımı sağlanmıştır.