Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19/09/2017 tarihli ve E-00027972015 sayılı yazıya istinaden, ilgili kayıtlı yazıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında, gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapıldığı belirtilmiştir.
Yazıda belirtilen ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve söz konusu Bakanlığın web sitesinde yer alan Duyurular bölümünden ulaşılabileceği açıklanmıştır.
Katılmak isteyen üyelerimiz, en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar anketi doldurabilirler.