ODA MECLİSİ

13 ayrı Meslek Komitesi’nden 4 yıllığına seçilen iki veya üçer kişiden oluşur. Üye sayısı 30 olup, Odamızın en yüksek karar organıdır. Meclis dört yıllığına seçilen bir başkan ve iki başkan vekili ve bir katip üye tarafından idare olunur ve ayda en az bir kez toplanır.

Odamız Meclis Başkanı Ömer AKÇELİK’tir.