27.03.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Kosgeb İl Müdürü Ali Sevinç, Odamız Genel Sekreteri Ahmet ŞERBETÇİOĞLU, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Genel Sekreteri Ziya Köstekli, Meslek Odaların Başkanları, İlimizdeki Kamu ve Özel Bankaların Müdürleri ile İşadamlarımızın katıldığı Kosgeb’ in faizsiz kredilerinde KGF nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 

Kredi Garanti Fonu Çorum Şubesi Müdürü Sayın İlhan ÇAMLIBEL;

 

 • OECD ülkelerindeki KOBİ’ler işletmelerin % 85’lik kısmını, istihdamın ise %70’ini oluşturmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu, KOBİ’lerin güçlendirilmesinden geçmektedir. “

OECD Kalkınma Raporu-2006

 • “Avrupa Birliği ekonomisinde katma değerin % 81’ini oluşturan KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, yatırımların daha cazip şartlarda finanse edilmesi ile mümkün olacaktır.”

Avrupa Yatırım Bankası 2006 Yılı Faaliyet Raporu

 • “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yalnızca ekonomik gelişimin değil sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleridir.”

 

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilançosundan herhangi biri toplamı 40 Milyon TL’yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükte işletmelerdir.

 • Yalnızca ekonomik gelişimin değil sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleridir
 • Değişime ve dönüşüme açıktır
 • Yeni piyasa şartlarına çabuk ve kolay uyum sağlar
 • Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de işletmelerin yaklaşık %99.8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır.

Ülkemizin küresel ekonomik sisteminde güçlü bir rol üstlenebilmesi için KOBİ’lerin;

 • Rekabet gücü artırılmalı,
 • Verimlilikleri yükseltilmeli,
 • Uluslararası piyasalarla entegrasyon süreçleri doğru stratejilerle desteklenmeli,
 • Yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalı,
 • Yatırımların desteklenmesi için maliyeti düşük uzun vadeli kredi kaynakları oluşturulmalıdır.
 • KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde Tek ve Doğru Adres KGF

KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım”başlıklı 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1993 yılında faaliyete geçmiştir.