AB İŞLETMELERİ VE KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI

AB İŞLETMELERİ VE KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovaktif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma-Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 25 şubat 2021 olan proje teklif çağrısına ait dokümanlara ( başvuru prosedürleri ve rehber ), Avrupa Komisyonunun web sayfasında yer alan dokümandan ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta : abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ) programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi https://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden yapılabilir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi EK'te yer almaktadır.


EK


Tarih : 29.12.2020 / Yer :
Hit : 300