27.01.2017 tarih 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı Kanunun SGK Prim Ertelemesine ilişkin 5510 sayılı kanuna eklenen 72. madde ile 4a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin 2016/12 2017/01-02 dönemlerine ait prim borçlarının 2017 yılı Ekim, Kasım,  Aralık aylarında yasal ödeme süresi geçirilmeden ödenmesi gerekliliğini üyelerimize hatırlatır, hayırlı hazançlar dileriz.