Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi başvurularının kolaylaşması ve elektronik ortamdan yapılabilmesi amacıyla TOBB-AEKS programı geliştirilmiştir.

Bu programı kullanabilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve belgeleri içeren dosyalar aşağıda kullanımınıza sunulmaktadır:

Başvuru sırasında odaya teslim etmeniz gereken belgeler. Gerçek Kişi / Tüzel Kişi

Taahhütname Ek2-3 Bilgi Formu Ek-4

TOBB-AEKS Programını kullanabilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz kılavuz.

Kullanım kılavuzunu inceleyip, başvuru için gerekli olan belgeleri hazırladıktan sonra TOBB-AEKS üzerinden ön başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim hakkındaki bilgilere ulaşabilmek için aşağıda bulunan ek belgeyi inceleyebilirsiniz.

Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim Belgesi (.pdf)

Taahhütname için aşağıda bulunan ek belgeyi inceleyebilirsiniz.

Taahhütname (.doc)