27.12.2001 Tarih Ve 24623 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik Gereği; genel antrepo ve her nev’i petrol ürünü depolanan özel antrepoları açma izni almak üzere başvuracak, gerçek ve tüzel kişiler; yatırım yapmadan önce, bağlı oldukları ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten rapor alırlar. Bu rapor ile”Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni” almak üzere Gümrük Müsteşarlığına başvururlar.

Müracaat için gerekli belgeler:

 Dilekçe (hangi tür antrepo açılmak istendiği dilekçede mutlaka belirtilmelidir.)
 Ticaret Sicili Gazetesi
 İmza Sirküleri
 Plan-Kroki
 Açılmak istenilen antreponun en yakın limanlara olan mesafelerinin bildirilmesi.
 Antrepo olarak kullanılacak yere ait tapu veya kira kontratı fotokopisi

Detaylı bilgi ve hizmet ücreti için Odamızın (0318) 224 94 93 no.lu telefonuyla irtibat kurulabilir.