Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), ihracatı desteklemek için kurulmuş bir misyon bankası olup sermayesinin tamamı Hazine’nindir. Bankanın amacı, ihracatı desteklemek, ihracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında faaliyet gösteren firmalarımızın pazar paylarının artırılmasını sağlamak, yeni programlarla ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak kredi, sigorta ve garanti destekleri sunmaktır. Bu kapsamda, banka, imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmaları aşağıda belirtilen üç ana program kapsamında desteklemektedir:

 

1) Krediler

2) Sigorta

3) Uluslararası Krediler

 

Türk Eximbank, Merkez Bankası kaynaklı Reeskont Kredileri dahil olmak üzere, KOBİ-İhracata Hazırlık Kredileri (KOBİ-İHK), İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi (İYİSK) ve İhracata Yönelik Yatırım Kredisi (İYYK) Programları kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22 milyar ABD Doları nakdi kredi desteği vermiştir. 2017 yılı ortalarına kadar sadece teminat mektupları ile işlem yapılmaktayken Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan Protokol’den sonra firmalarımızın rating notlarına göre ve kredi türlerine göre belirlendiği şekilde kefaletle ve/veya ipotekle de kredi kullandırılabilmektedir. Öte yandan, ihracat alacaklarının sigorta teminatına alındığı Sigorta Programları ile bu program altında sağlanan finansman imkanları da mevcuttur. Ayrıca yurtdışındaki kamu alıcıları ile özel alıcılar için yurtdışındaki ticari bankaların kredilendirildiği Uluslararası Krediler Programı kapsamında, yoğunlukla, yurtdışında iş üstlenen müteahhitlik firmalarımız veya sermaye malı ihracatında bulunan firmalarımıza destek sağlanmaktadır.

 

Sonuç olarak, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’mızın ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmetler sektörlerindeki değerli üyelerine, 2016 yılı sonu itibariyle, Türkiye ihracatına kredi, sigorta ve garanti programları ile toplam 33 milyar ABD Doları tutarında destek sağlayan ve bu destek tutarını 2017 itibariyle 40 milyar ABD Doları’na taşımayı hedefleyen Türk Eximbank’ın faaliyetlerini ve özellikle son dönemde programlar kapsamında gerçekleşen değişiklikleri tanıtmak üzere, Odamız bünyesinde 02.11.2017 tarihinde bir toplantı düzenlenecektir.

Katılımlarınızı bekliyoruz.