18/05/2017 tarihli 7020 saylı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunun 4.maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan .aidat,navlun,hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları yer almaktadır. Bu çerçevede,

  1. Anılan madde 31/3/2017 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara iş bu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkanı TANIMAMAKTADIR. Borçlarını 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 1/7/2016 ve 31/3/2017 tarihleri arasındaki borçları için (2016 yılının 2.taksiti için geçerli) işbu kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler.
  2. Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanlarından yararlanabilmesi için 31/07/2017 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.
  3. Başvuru üzerine oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami 6 taksite kadar bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31/08/2017 6 aylık taksit yapılması durumunda kalan 5 taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.. Son Ödeme tarihleri 30/09/2017-31/10/2017- 30/11/2017 – 31/12/2017 – 31/01/2018