26/10/2016 tarihinde Ahiler Kalkınma Ajansının Odamız bünyesinde düzenlemiş olduğu finansal okuryazarlık eğitimi gerçekleşmiştir. Eğitimde; Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Akademi Eğitimcisi aynı zamanda OSTİM Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi Eğitim Danışmanı Cüneyt ÖRKMEZ finansal okuryazarlığın ne demek olduğunu,hayatımızın içinde ne kadar var olduğunu örneklerle sentez yaparak katılımcılara ayrıntılı bilgi vermiştir. Eğitim sonunda

  • Bütçe yapmanın yararlarını, kişisel bütçe / aile bütçesi temel kavramlarını tanıtmak,
  • Tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramları tanımlamak,
  • Bankacılık ürünlerini tanıtmak,
  • Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceğini anlatmak,
  • Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramlarını geliştirmek,
  • Borç ödeme planı yapma zorunluluğunu ve nasıl yapılabileceğini anlatmak,
  • Ekonomide tasarrufların işlevini ve finans sektörünün işleyişini tanıtmak,
  • Finans sistemini ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemelere giriş
  • Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması: akılcılık, dürüstlük, saydamlık  hedeflerine ulaşılmış katılımcıların memnuniyetiyle eğitim sonlanmıştır.