Odanın üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlara, mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlere ve yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere verilecek disiplin ve para cezalarına ilişkin esasları düzenlemek için oda üyeleri içinden 6 üyeden oluşur.

Odamız Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah KAYABAŞI’dır.

Disiplin Kurul Başkanı
Abdullah Kayabaşı

Disiplin Kurul Üyesi
Muhammet Baloğlu

Disiplin Kurul Üyesi
Adem Karapınar

Disiplin Kurul Üyesi
Halil Avşar

Disiplin Kurul Üyesi
Murat Duruyürek

Disiplin Kurul Üyesi
Ekmel Cönger