3. Meslek Komite Başkanı
Yıldırım İlhan

3. Meslek Komite Üyesi
Abdullah Aysel

3. Meslek Komite Üyesi
Süleyman Bulut

3. Meslek Komite Üyesi
Hakverdi Şahin

3. Meslek Komite Üyesi
Ömer Karabekir