Oda Meclisi’nin üyeleri içinden seçilmiş 9 üyeden oluşup, odanın icra organıdır.

Yönetim Kurulu adına Başkan, Başkan Vekilleri ve Sayman Üye işlem yapar.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet VARLI’dır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Varlı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Celal Kaplan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şerafettin Acar

Sayman Üye
Muzaffer İlhan

Yönetim Kurul Üyesi
Nizamettin Ayyıldız

Yönetim Kurul Üyesi
Mustafa Karışmaz

Yönetim Kurul Üyesi
Mehmet İlhan Zengin

Yönetim Kurul Üyesi
Yusuf Akbulut

Yönetim Kurul Üyesi
Bilal Demircan