KALİTE POLİTİKASI

Ülkemizin yetişmiş insan gücü potansiyeline sahip üyelerimiz ve personelimizle,

 • Üye/Paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak, en uygun hizmet, ürünü en ekonomik ve kısa sürede, hatasız ve sürekli olarak sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 KYS şartlarına uygun olarak yürütmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası arenada il ve oda olarak tanınırlığa ulaşmak,
 • Başarımızın tamamen çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve özverisine dayandığı bilinciyle, çalışanlarımızın her konuda bilgi düzeyini yükseltmek ve karşılıklı güvene dayanan katılımcı bir çalışma ortamını sürdürmektir.

 

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak Haberleşme ve Yayın Politikamız;

 • Çalışanlarımız ve başta üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak,
 • Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak,
 • Dış paydaşlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web sitesi gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,
 • Güncel bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamaktır.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, üye olmadan Oda olmaz ilkesinden hareketle;

 • Üyelerimize eğitimler başta olmak üzere sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Üyelerimize yönelik şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Birlikte yönetim anlayışı ile üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate almak,
 • Başarılı üyelerimizi ödüllendirerek, diğer üyelerin örnek almasını sağlamak,
 • Üyelerimizin ilimiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmak,
 • İş geliştirme ve dış ticaret konularında üye iş yerlerinin performansın gelişmesine destek olmak,
 • Üye İlişkileri Politikamızı sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkında olarak;

 • Çalışanlarımıza sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek,
 • Onların maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak üzere hareket etmek,
 • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

 

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız;

 • Güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alıp, bilginin güvenliğini sağlamak,
 • Teknolojiyi yakından izleyerek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle kendini geliştirmek,
 • Mevcut ve dijital arşiv, web sitesi gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmayı sağlamak,
 • Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktır.

 

MALİ POLİTİKAMIZ

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için dürüstlük ve güveni hâkim kılacak, disiplin, ahlak ve dayanışmayı koruyarak, kuruluş kanununda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışacaktır.

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirecektir.

Özellikle Odanın mali yapısını;

 • Sosyal sorumluluk,
 • Süreklilik,
 • Ölçülebilirlik ve belgelerle tanımlanma
 • Şeffaflık ve tarafsızlık,
 • Planlama ve bütçelemede tutarlılık,
 • Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütecektir.

Odamız; başta  ilimiz, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapmak, güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmek için, faaliyet alanlarına yönelik tüm cari ve ayni harcamaları yapacaktır.