21/09/2017 tarihinde Vali Beyin başkanlığında OSB de gerçekleşen KOSGEB in üretici ve ihracatçı firmalara yönelik KOBİGEL Hibe Programı toplantısına Oda Başkanımız Ahmet VARLI da katılmıştır. Üyelerimizin ihracatta yaşadığı problemler dile getirilmiş , Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Artırılması için bu hibenin fırsat olduğu dile getirilmiştir.