İş Makinesi Ruhsatında İstenilen Evraklar:

Şahıslardan;

                Dilekçe

                Eski Ruhsat

                Satış Sözleşmesi

                Vergi Levhası

                İkametgah Belgesi

                Oda Kayıt Sureti

                Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Şirketlerden;

                Dilekçe

                Oda Kayıt Sureti

                Sicil Gazetesi

                Vergi Levhası

                Eski Ruhsat

                Satış Sözleşmesi

NOT :  Sıfır makine alınıyorsa fatura ve teknik belge istenilmektedir.