İmalatçı üyelerimizin, imalatını yaptıkları ürünlerde kullandıkları ana hammaddenin bir veya iki yıllık olarak ne kadar kullanılmış olduğuna ilişkin belgedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

Dilekçe(Fiili Üretim Başvuru Belgesi / Fiili Tüketim Başvuru Belgesi)

Taahhütname

Kapasite raporu

Son iki yıllık döneme ait muhasebe kayıtları (hammadde alış-satış faturaları, stok defteri)

 

Detaylı bilgi ve hizmet ücreti için (0318) 224 94 93 no.lu telefonla irtibat kurulabilir.