YERLİ MALI BELGESİ GEREKLİ EVRAKLAR

SANAYİ ÜRÜNLERİ /ÜRETİM

Yerli Malı Başvuru Dilekçesi

Tüzel Kişilerde İlzama Yetkili Kişinin imza Sirküsü Aslı veya Noter Onaylı Sureti

Gerçek Kişilerde Kimlik Fotokopisi

Taahhütname

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Hesaplamada baz alınan belgeler. 

SMMM Ruhsat Fotokopisi

 

GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ

Yerli Malı Başvuru Dilekçesi

Tüzel Kişilerde İlzama Yetkili Kişinin imza Sirküsü Aslı veya Noter Onaylı Sureti

Gerçek Kişilerde Kimlik Fotokopisi

Taahhütname

Sanayi Sicil Belgesi

Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Hesaplamada baz alınan belgeler.

SMMM Ruhsat Fotokopisi

 

TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ

Yerli Malı Başvuru Dilekçesi

Tüzel Kişilerde İlzama Yetkili Kişinin imza Sirküsü Aslı veya Noter Onaylı Sureti

Gerçek Kişilerde Kimlik Fotokopisi

Taahhütname

Sanayi Sicil Belgesi

Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Hesaplamada baz alınan belgeler. 

SMMM Ruhsat Fotokopisi