Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’na üyelik, 01/06/2004 Tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 9. maddesi gereğince zorunludur.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

Odamıza diğer işlemleri tamamlayarak kayıt için başvuran tacir niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler 13 adet meslek grubundan birisi altına kaydolunur.