Türkçe
ANKET

KIRIKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ

Değerli üyemiz; odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

D.1 Kuruluşunuzun statüsü

 • Şahıs Firması
 • Limited Şirket
 • Anonim
 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kooperatif
 • Diğer

D.2 Kuruluşunuzun faaliyet türleri

 • Ticaret
 • Hizmet
 • İmalat
 • Ulaştırma
 • Tarım ve Hayvancılık
 • Diğer

D.3 İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)

 • (1-9)
 • (10-49)
 • (50-249)
 • (250 ve üzeri)

D.4 Odaya kaç yıldır üyesiniz ?

S1-) Odamızdan aldığınız hizmetlere ilişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz

Çok zayıf Zayıf Orta İyi Çok iyi
1. Personelin davranışı 1 2 3 4 5
2. Hizmet Süresi 1 2 3 4 5
3. Bilgi Yeterliliği 1 2 3 4 5
4. Kaynak Yeterliliği 1 2 3 4 5
5. Talebin karşılanma düzeyi 1 2 3 4 5

S2-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaklardan ulaştığını belirtiniz

 • Telefon
 • Faks
 • Dergi
 • Basın
 • Komite Çalışmaları
 • E-posta
 • SMS
 • Web Sayfası
 • Diğer

S3-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaklardan ulaşmasını tercih edersiniz ?

 • Telefon
 • Faks
 • Dergi
 • Basın
 • Komite Çalışmaları
 • E-posta
 • SMS
 • Web Sayfası
 • Diğer

S4-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz ?

 • Çok Sık
 • Ara Sıra
 • Çok Seyrek
 • Hiç
 • Haberim Olmuyor

S5-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz

 • İyi
 • Orta
 • Kötü

S6-) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

 • Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
 • Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
 • Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
 • Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
 • Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleri,Tarımda Modernleşme
 • Diğer

S7-)

Zayıf Orta İyi
a) Odamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz? 1 2 3
b) Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
c) Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
d) Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz? 1 2 3
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz? 1 2 3
f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz? 1 2 3

S8-) Odamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerileriniz sıralayınız: