KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KIRKKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (“Oda” veya “Kurum) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • Çalışanın;
  • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
  • Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
  • Hukuki İşlem kategorisindeki bilgileri;
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • İşlem Güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
   • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
   • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Mesleki Deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
   • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
  • Sağlık Bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Üçüncü kişilerin;
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Kaydının Gerçekleştirilmesi
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Oda Üyesi Şirket Yöneticisinin;
  • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Araç Bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Ticari Bilgiler kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Kaydının Gerçekleştirilmesi
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Kaydının Gerçekleştirilmesi
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Hukuki İşlem kategorisindeki bilgileri;
   • Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Kaydının Gerçekleştirilmesi
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Kaydının Gerçekleştirilmesi
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Sınav Adaylarının;
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Stajyerin;
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
  • Mesleki Deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Sağlık Bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Tedarikçi Çalışanının;
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Tedarikçi Yetkilisinin;
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişinin;
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Çalışan Adayının;
  • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Mesleki Deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
   • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Sağlık Bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
   • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması  
   • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Denetmenin;
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Eğitmenin;
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Kamu Kurumu Yetkilisinin;
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Katılımcının; (Etkinlik vb.)
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
 • Mali Müşavirin;
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Meclis Üyelerinin;
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Oda Üyesi Şirket Çalışanının;
  • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Mesleki Deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Sağlık Bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Oda Üyesi Şirket Çalışanı Yakınının;
  • Hukuki İşlem kategorisindeki bilgileri;
   • Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Oda Üyesi Şirket Müdürünün;
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
   • Oda Kaydının Gerçekleştirilmesi
   • Oda Üyelerinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Yönetim Kurulu Üyesinin;
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
   • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

   İşlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Kurumun iş ortaklarına, meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine,
 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine, arabuluculara, mali müşavirlere, avukatlara, idari ve yasal mercilere

aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz,

Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, kurumumuzun resmi e-posta adresine yapılan başvurular;

Oda personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar, her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı), MERSİS gibi kimlik/adres paylaşım sistemleri, yazılımlar (ERP vb.) ve sair sistemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Kurumumuzun hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Kurum talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 1. Veri Sahibi Başvuru Usulü

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna http://www.kirikkaletso.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Kurumumuzun Yenidoğan Mahallesi Millet Bulvarı No: 129 KIRIKKALE adresine verebilirsiniz.
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, info@kirikkaletso.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 • KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, kirikkaletso@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

 

KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 Tarih: 20.03.2021
Hit: 2275