GÖVDE TAVUK VE PARÇA TAVUK ÜRÜNLERİ SATIŞI

GÖVDE TAVUK VE PARÇA TAVUK ÜRÜNLERİ SATIŞI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan Dondurulmuş Gövde Tavuk, Dondurulmuş Tavuk But (Spesiyal), Dondurulmuş Tavuk Göğüs (Spesiyal), Dondurulmuş Tavuk But  (Kalçalı)  Dondurulmuş Tavuk Göğüs  (Kanatsız)  birim fiyat teklifi toplama usulü ile satışa çıkarılacaktır.

 

İstekliler aşağıda belirtilen evrakları 16/10/2023 Pazartesi günü saat 15.00'a kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak  ve Arşiv  İşleri Şube Müdürlüğü'ne  (11.Kat)  veya Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Et İşletme, Sakarya, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Et Kombinası Müdürlüklerine kapalı zarf içerisinde teslim edeceklerdir.

 

İstenen Belgeler:

- Satış Usul ve Esasları (imzalı)

- Teklif formunu imzalayan şirket adına yetkili olduğunu beyan eden güncel imza sirküleri,

- İsteklinin irtibat bilgileri (posta adresi, sabit veya cep telefonu numarası, faks numarasını bildirir imzalı mühürlü beyan.

- Teklif Formu ve Taahhütname

 Fiyat teklifi verecek olan firmalar her bir ürün için 20.000,00 TL geçici teminat yatıracaklardır.  Geçici teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olacaktır. Nakit yatırılan teminatlar için nakit yatırıldığına dair dekont beyan edilecek ve teminat mektubu verilecek ise teminat mektubu başvuru tarihi itibariyle 45 gün süreli olacaktır.

 


Tarih : 13.10.2023 / Yer :
Hit : 529