MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Highslide JS

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler İlgi (b-c-d) Kanunlar, İlgi (e-f-g-h-i-j-k) Yönetmelikler, İlgi (l-m) Genelgeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, 2024 yılına mahsus olmak üzere Şubat ve Mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan, ilgi (c) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında Bakanlıklara bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla öğrencilerin eğitim aldığı işletmelerde bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimler yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır.


MESLEKÎ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI


Tarih : 8.03.2024 / Yer :
Hit : 541