KOOPBİS SÜRE UZATIMI

KOOPBİS SÜRE UZATIMI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı konusu; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek-5 inci maddesinde Bakanlığımız tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulacağı öngörülmüştür.

Kurulumu tamamlanan ve uygulamaya konulan KOOPBİS'e kooperatif ve üst kuruluşları, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını ve genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay vc ödemelerine ilişkin bilgilerini aktarmaya başlamıştır. Ancak gelinen aşamada, 1163 sayılı Kanun uyarınca, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından aktarılması öngörülen verilerin tamamının aktarılamadığı, eksiklikler bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla; Bakanlık Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile veri giriş ve aktarım süreci 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmış olup, ilgili yazı EK’te sunulmuştur.


EK


Tarih : 27.11.2023 / Yer :
Hit : 202